Sanskriti Shrestha. Foto: Käthe Øien

Om Samspill på Jazzscenen

Samarbeid med Norsk Jazzforum – Musikk som internasjonalt møtested

Samspill på Kampenjazz er en konsertserie som ble startet i 2014. Målet med samarbeidet var å forene norske jazzmusikere med verdens- og tradisjonsmusikere bosatt i Norge, og arrangere konserter som oppfordrer til samarbeid på tvers av sjanger og kulturell bakgrunn. Dette samarbeidet har vært meget suksessfullt, og har flere ganger blitt trukket frem av Norsk Jazzforum som et foregangstiltak. Konsertserien er et godt eksempel på et samarbeid som fremmer viktige aspekt innen Samspill sin rolle som interesseorganisasjon for internasjonale og flerkulturelle utøvere og jazzklubbene sitt ansvar for å legge til rette for en mangfoldig programmering som representerer ulike utøvere av jazz bosatt i Norge.

Samarbeidet videreføres og implementeres på flere klubbscener i landet. Kampenjazz vil fortsette å være en naturlig samarbeidspartner og i tillegg har Samspill startet et nytt konsertserie-samarbeid med Victoria Jazzscene og OkWorld (Bugge Wesseltoft) kalt Ok Sessions.

Kampenjazz om samarbeidet:

Samarbeidet med Samspill har gjort det mulig for oss å dra nytte av deres omfattende kompetanse og nettverk. De siste to årene har vi dermed hatt konserter på vårt program som det ikke hadde vært mulig for oss å arrangere uten dette samarbeidet.

Mens de fleste organisasjoner og konsertarrangører har et sjangerspesifikt mandat er Samspill en av få organisasjoner som har som mål å bidra til større kulturelt samarbeid og mangfold uavhengig av sjanger. Dette har vi og mange andre stor nytte av.

Samspill bidrar sterkt til at vi også i musikklivet ser resultater av at Norge er et kulturelt mangfoldig samfunn.
Jon-Kristian Johnsen – Kampenjazz

Tidligere konserter

Rafiki Road Trip

Jubileumskonsert – Abdullah Ibrahim 80 år

Mattis kleppen og Sidiki Camara

Torgeir Vassvik

Moksha Trio

The Diaspora House

Bansal Band

Mongrel

Udi Shlomo

Selma Bolstad French & Ibou Cissokho

Ayumi Tanaka & Wei Ting Zeng Duo

Majaz

Mer informasjon

Les mer om Kampenjazz her

Har du et prosjekt som passer her? – Send oss en e-post

Støttet av

Oslo Kommune