Samspill er en interesseorganisasjon for profesjonelle, internasjonale utøvere, bosatt i Norge. Vårt formål er å fremme mangfoldet innen musikk- og beslektede uttrykk, og utøverne av disse

Samspill tilbyr veiledning til våre medlemmer knyttet til karriereutvikling og profesjonalisering. Vi produserer konserter i samarbeid mellom våre medlemmer og arrangører både i Norge og internasjonalt. Vi fungerer som er et bindeledd mellom artister, arrangører, festivaler, organisasjoner og tilskuddsytere.

Visjon: Grenseløst Samspill

Mål: Verden i Norge – Et mangfoldig, inkluderende og likeverdig kulturliv i hele landet.

ADMINISTRASJONEN ER DELT INN I 1,5 ÅRSVERK:

– Daglig leder: 100% stilling
– Produsent og webansvarlig: 50% stilling.

 

Siri Kvambe

Daglig leder

 

Cecilie Giskemo

Produsent

Nye stemmer i styret!

På årsmøtet 30. mai i år ble det valgt inn to nye i styret:  Ane Carmen Roggen (JMNOrway) og  Maria Chrysostomidis (Oslo World). Styremedlemmene har en rik og variert kompetanse innenfor musikk, økonomi, organisasjonsbygging og konsertproduksjon.
 
 
Styret i Samspill 2018-2019
 

Ane Carmen Roggen

Styreleder

 

Matias Hilmar Iversen

Nestleder

Jon Kristian Johnsen

Styremedlem

 

Maria Chrysostomidis

Styremedlem

Sulekha Ali Omar

Styremedlem

 

Jan Lothe Eriksen

Vara

Claudio Latini

Vara

 
 

DRIFT- OG PRODUKSJONSTØTTE

Samspill har driftstilskudd fra Norsk kulturråd, på Post 55. Til all produksjon og øvrige prosjekter søker vi ulike tilskuddsordninger. De siste årene har vi mottatt støtte fra tilskuddsytere som: Norsk Kulturråd (arrangør- eller prosjektstøtte), Fond for lyd og bilde, Fond for utøvende kunstnere, KOMP, UDI, Stikk, Fritt Ord og MUO. Tilskuddene varierer fra år til år, utfra hvor mye vi søker, og hva vi mottar i støtte.

STRATEGI
Ved gjennomføring av to strategiseminarer har vi utbedret rammeverket slik at vi nå har en fireårig strategi- og handlingsplan 2014-2018, samt nye vedtekter. Innenfor administrasjonen har vi utviklet gode arbeidsrutiner med blant annet administrasjonsplan, produksjonsplan og kommunikasjonsplan.

LOKALER
I november 2013 flyttet organisasjonen fra Hausmannsgate til Schous Kulturbryggeri. Dette har vært svært positivt for administrasjonen og vi er nå en del av et kreativt og inspirerende kontorfelleskap. I tillegg har flere viktige samarbeid har oppstått her, blant annet med MØST og Folkelarm/FolkOrg.

 

MANGFOLDSNETTVERKET OG RE:FUGEES
Begge grupper har som formål å samle og utveksle kompetanse og erfaring. Involverte i Mangfoldsnettverket: Union Scene, Interkultur Drammen, Transform, Trap, Mela, OWMF, Lørenskog Hus, Stoppested Verden, Cafeteatret, Kulturtanken/Rikskonsertene. Involverte i Re:fugees: Refugees welcome – culture, Musikkens studieforbund, Krafttak for sang, Lene Gravlie og Ragnhild Slettner.

FRIBYORDNINGEN
Fribyordningen er for musikere i asyl med langvarig eller kortvarig residensopphold i Norden. Andre involverte er Music Freedom Day, Freemuse, Safemuse og ICORN.

BALANSEKUNST
Et nettverk som jobber for å bedre mangfoldet i det norske kulturlivet, både på scenen, i publikum og blant arrangører.

VAFFEL OG FALAFEL
Vaffel og falafel er et musikalsk inkluderingsprosjekt, igangsatt våren 2016 av saksofonisten Mathilde Groos Viddal. Hun jobber i Bærum Musikk og Kulturskole i Sandvika, som befinner seg i samme lokaler som flyktningkontoret i kommunen. Ideen er å lage et møtested på tvers, med elever fra kulturskolen, besøkende på flyktningkontoret og lokalbefolkningen.

ARBEID MED MUSIKK OG FLYKTNINGER
Samspill har et stort nettverk av erfarne musikere med tverrkulturell bakgrunn som ønsker å bidra med sin kompetanse i flyktningestrømmen vi nå møter. Gjennom våre medlemmer kan vi formidle ressurspersoner og bidra til kompetanseutveksling med nyankomne barn, unge og familier. Mange av våre medlemmer har selv flyktningebakgrunn. Andre har erfaring fra andre kulturer og språk og alle utfordringene det fører med seg å etablere seg i et nytt land. Via Samspills nettverk kan vi bidra til å styrke kulturell og musikalsk diversitet i hele Norge.