UiA – Gratis innføring i digitalt arbeid med musikk

Fakultet for Kunstfag ved Universitetet i Agder har fått innvilget «krisepakke»-midler og lanserer deres første nye heldigitale videreutdanningstilbud for kulturfeltet. Det nye heldigitale emnet heter «Musikk via nett – innføring i digitalt arbeid med musikk» og er et tilbud for alle som holder på med musikk og som er nysgjerrige på hvordan en kan bruke digitale løsninger til eget formål. Kurset gir et godt grunnlag for å lære mer avansert musikkproduksjon, for eksempel gjennom programmet Logic Pro X eller for å arbeide med notasjonsprogrammet Sibelius.

Studietilbudet er gratis (dvs. studenten betaler kun studieavgift) og er på 15 studiepoeng. Det er i første omgang rettet mot personer som står uten oppdrag i denne perioden, men det er likevel også åpent for alle søkere som oppfyller søknadskristriene. Det er mulig å søke allerede nå og det er løpende opptak. Studentene vil kunne bestemme egen studieprogresjon selv, men alle moduler med tilhørende oppgaver, samt eksamen, må være fullført innen 7 måneder fra oppstart.

Les mer på UiA sine hjemmesider