UDI har bevilget 500 000 til Musikk i mottak!

UDI har bevilget 500 000 til “Musikk i mottak”, Samspill´s prosjekter for barn og unge i mottak rundt omkring i Norge!

Vi er dypt takknemlig for dette, og gleder oss til å sette i gang med “Musikk i mottak 2017”!