Samspill på Kulturmelding

I disse dager jobbes det med en ny Kulturmelding. Det har vært en rekke innspillsrunder der organisasjoner og andre kan komme med forslag til hva som bør være med. Samspill deltok i en muntlig høring sammen med andre nasjonale organisasjoner.

Kunstnerskap blant kunstnere med flerkulturell bakgrunn trenger ikke alltid å nevnes i samme setning som frivillighet og inkludering. Disse har naturligvis en egenverdi på linje med andre, og er viktige stemmer i det store bildet.

Innspill til Kulturmeldinga
Høring 2.februar 2018
Marmorsalen på Sentralen (3 min.) kl 13.00-13.30

Jeg tror på kulturlivet som et verktøy for positiv samfunnsendring og inkludering. Kunsten KAN være et arti´ innslag, et pustehull, men det kan også være det viktigste som har hendt i livet ditt, den sangen eller det diktet som bringer oss sammen når det verste skjer.

Kunst og kultur er en arena der utøvere og publikum kan møtes på tvers av etnisitet og bakgrunn. Kulturen og kunsten er en arena der også de marginaliserte og de som er annerledes kan høres. Beslutningstagerne bør skjønne at kunstnerne må støttes og gis rom til å utvikle seg.

Ønsker vi egentlig et mangfoldig kulturliv?
Hvis det er slik at vi ønsker det, så må vi faktisk jobbe for det i alle ledd; ledere, politikere og andre aktører i bransjen – ikke bare i festtaler! Ta i bruk brobyggere og de som sitter på tverrkulturell kompetanse for alt de er verdt. Det finnes fantastiske ildsjeler og organisasjoner som har jobbet på feltet i en årrekke. Nordic Black Theatre, Tabanca Crew, Det norske Teatret – og Samspill for å nevne noen få.  Ha respekt for fagfeltet!

Kunstnerskap blant kunstnere med flerkulturell bakgrunn trenger ikke alltid å nevnes i samme setning som frivillighet og inkludering. Disse har naturligvis en egenverdi på linje med andre, og er viktige stemmer i det store bildet.
Ser vi på «mangfolds-aktører» som noe annenrangs, som et ledd i en inkluderingsprosess og ikke som kunstnere som sitter på verdifull kunnskap – da har vi tapt.

Som daglig leder av Samspill gjennom 5 år, har jeg møtt på mye respekt og også mange misforståelser. I møter med politikere og ledere i større institusjoner oppfatter jeg at de fleste ser på en liten organisasjon som Samspill som noe mindre viktig, som noe de ikke trenger å ta inn over seg. Så lenge begrepet «mangfold» er med, har dette arbeidet lavere status enn for eksempel det klassiske feltet. Samtidig møter vi medlemmene – fantastiske kunstnere fra land over hele verden, også Norge, som viser stor takknemlighet og respekt for arbeidet vi gjør på vegne av dem, at vi legger til rette for flere og bedre spillesteder, bidrar til å knekke koder, heve kompetanse, øke bevissthet.

Det er på tide med en kulturminister som ikke ser kunstnere som mer eller mindre lønnsomme enkeltpersonforetak, men som nødvendige for å skape et mangfoldig og inkluderende samfunn. Jeg tror vi har den ministeren nå.

Lytt til kunstnerne og interesseorganisasjonene. Ha tillit til at de kan sitt fag og gi dem rom til å utvikle seg.

Siri Kvambe
Daglig leder
Samspill