Samspill – Årsmøte & Sommerfest 2019

Samspills Årsmøte 2019

Sted: Cafeteatret, Hollendergata 8                                                                                                                 

Tid: Torsdag 6. juni 2019, kl. 18.00-19.30

SAKSLISTE
SAK 1
Velkommen og innledning

SAK 2
Konstituering av møtet
Valg av møteledelse
Godkjenning av innkalling og saksliste
Valg av referent
Valg av underskrivere av protokollen
Valg av tellekorps

SAK 3
Årsrapport og regnskap
Dokumenter i saken: Årsrapport 2018, Regnskap 2018
Presentasjon og behandling av årsmelding og regnskap for 2018

SAK 4
Strategi 2019-2021

SAK 5
Valg
Dokument i saken: Valgkomiteens innstilling
Valg av valgkomité, styre- og varamedlemmer og revisor

Kun medlemmer som har betalt for 2019 har stemmerett.
Betal medlemsavgift kr 100,- til Vipps nr 79641

_____________________________________________________________

Samspills Sommerfest og jam

Sted: Cafeteatret, Hollendergata 8                                                                                                                 

Tid: Torsdag 6. juni 2019, kl. 19.30-22:00

Til inspirasjon: TBC
Matservering, mingling og erfaringsutveksling
Jam! – Ta med instrumentene og spill med!

 

Påmelding til stine@samspillmusic.no innen mandag 3. juni