Musikk i Mottak 2017 er klart!

Musikk i mottak starter opp i september, og vi har fått med oss profesjonelle musikere til å lede musikkverksteder for barn og unge i mottak i 7 ulike fylker.

Verkstedene er av varierende art, og spenner fra latin-amerikansk perkusjon via flamenco-dans og beatboxing til arabisk trommeverksted.

De ulike musikerne, sammen med en assistent, vil lede 8 verksteder i perioden september frem til jul, og Samspill gleder seg til å følge de ulike prosjektene denne høsten/vinteren.

Følgende musikere er involvert i Musikk i Mottak høsten 2017:

Bellali Austria og Antonio Torner holder verksted i Flamencodans og perkusjon på Modum mottak for enslige mindreårige i Buskerud.

Hanne Tveter og Antonio Torner holder vokal- og perkusjonsverksted på Modum mottak for enslige mindreårige i Buskerud.

Igor Dunderovic holder gitarverksted på Porsgrunn mottak for enslige mindreårige i Telemark.

Alejandro Gispert Navarro og Linda Bottolfs holder rytme- og danseverksted på Drammen statlige mottak i Buskerud (mottaket er desentralisert, så seminaret holdes på Interkultur sine lokaler G-60 i Drammen).

Ida Svanes og Joachim Huby holder sang- og instrumentverksted på Hvalsmoen transittmottak i Buskerud.

Saafa Al-Saadi og Sattar Al-Saadi holder arabisk trommeverksted på Dikemark ordinære mottak i Akershus.

Sindre Sandvik organiserer musikere til musikkverksted på Sjøvegan statlige mottak i Troms.

Laye Dieng og Lamine Dieng holder vest-Afrikansk danse- og trommeverksted på Meråker mottak for enslige mindreårige i Nord-Trøndelag.

Tatiana Palanca Lopes Pereira aka Miss Tati holder sangverksted på Arna mottakssenter i Hordaland.

Hassan El Bouzidi og Amir Saion holder verksted i Marokkansk og Irakisk sang og rytme på Litlabø mottak for enslige mindreårige i Hordaland.

Vi gleder oss!

Musikk i mottak er støttet av UDI!