LEDIG STILLING I SAMSPILL: Produsent – 50% vikariat

Samspill utlyser et 50% vikariat i ett år som produsent/webansvarlig.

 

Om Samspill 

Samspill International Music Network er en interesseorganisasjon for internasjonale og flerkulturelle musikere i Norge, samt norske utøvere som jobber med ulike musikkuttrykk fra hele verden. Samspills formål er å fremme mangfoldet innen musikk- og beslektede utrykk, samt utøvere av disse. Organisasjonen har eksistert siden 1998, og er den eneste som jobber daglig med å knytte nettverk mellom norske og internasjonale musikere og musikermiljøer. Driften er i all hovedsak offentlig finansiert gjennom Norsk kulturråd, med prosjekttilskudd fra Oslo Kommune, Fond for utøvende kunstnere, UDI og Norsk Kulturråd.


Stillingsbeskrivelse: PRODUSENT/WEBANSVARLIG, 50% vikariat

Produsenten skal videreutvikle våre tiltak innen seminar, konsert- og turnéformidling. Arbeidsoppgavene vil blant annet bestå av konseptutvikling, planlegging, booking, søknads- og budsjettutforming, gjennomføring og evaluering. I tillegg kommer oppgaver som kommunikasjon/web og søknadsveiledning for medlemmene. Produsenten skal bidra til å gjøre organisasjonen synlig og relevant for sine medlemmer og samarbeidspartnere.
Produsenten vil inngå i en liten og effektiv organisasjon som per i dag består av daglig leder i 100% stilling

 

Kvalifikasjoner

Relevant høyere utdanning er en fordel. Erfaring fra arbeid med mangfold og kulturarbeid generelt, og musikkfeltet foretrekkes. God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk står sentralt i det daglige arbeidet, likeså evne til å arbeide selvstendig og ansvarlig innen gitte rammer. Ryddighet, samarbeidsevne, kreativitet og effektivitet er egenskaper vi setter høyt. Stillingen regnes som særlig selvstendig. Personlig egnethet blir vektlagt.

 

Startdato

Oppstart 1. januar 2018

 

Lønn og arbeidstid

Lønn etter avtale. Pensjonsavtale. Reiser og ukurant arbeidstid må påregnes. 3 mnd prøvetid.

 

Arbeidssted/kontor

Kontorfellesskap i Schous kulturbryggeri, Trondheimsveien 2, 0560 Oslo.

 

Kontaktperson

Daglig leder Siri Kvambe, siri@samspillmusic.no/mobil 97669370

 

Søknad sendes Samspill til siri@samspillmusic.no innen fredag 20.oktober 2017.