Håndbok for mangfold i kulturlivet

Interkultur i Drammen har lansert håndboka «Mangfold i kulturlivet». Målet med håndboka er i følge Interkultur, som er ansvarlig utgiver, “å gi kulturarrangører og aktører både inspirasjon og konkrete tips og verktøy, slik at terskelen blir lavere for å satse mer på kulturelt mangfold både på, foran og bak scenen”.

Les mer her!

Skaff boka her!