LØPENDE FRIST

HVORSJANGERSØKNADSFRIST
Norsk KulturrådMarkedsføring av musikkutgivelserLøpende
Nordisk KulturfondOppstartLøpende
Sammenslåingsstiftelsen (MFO)Yngre lovende musikere og sangereAnnonseres
MFOs VederlagsfondDiverse4-6 ganger per år
Gavefondet Sparebank1Prosjektstøtte Ulike frister i de forskjellige regionene
FrifondProsjektstøtte for deg under 26 årLøpende frist
Music NorwayDiverseLøpende frist
Fond for lyd og bildeMarkedsføring av fonogrammerLøpende frist
Kulturkontakt NordNordiske samarbeid innen kunst og kulturLøpende frist
Musikkutstyrsordningen MUOForprosjekterLøpende frist
KulturrådetPubliseringsstøtte for innspillingerLøpende frist
Lindemans legatUtøverLøpende frist
Norsk JazzforumAd. hocLøpende frist

JANUAR

HVORSJANGERSØKNADSFRIST
Nordisk KulturfondProsjektstøtte25. januar
Nordisk KulturfondProsjektstøtte 25. januar
FFUK – fond for utøvende kunstnereDiverseVarierer fra år til år

FEBRUAR

HVORSJANGERSØKNADSFRIST
Finsk-Norsk KulturfondKulturprosjekter mellom Finland og Norge 28. februar
KOMP – Norsk Musikkrådkortere kurs, opplæringsprosjekter og kompetansehevende tiltakVarierer fra år til år
Fond for Lyd og BildeProsjektstøtte + div9. februar
Sparebankstiftelsen DNB Tiltak innen kunst, kultur, friluftsliv, idrett, naturkunnskap, nærmiljøaktiviteter og kulturminner1. februar
TrafoUnge 16 - 22 år - Kreative og kunstneriske prosjekter 1. februar
Komponistenes VederlagsfondArbeidsstipend, reisestipend, utstyrsstøtte, fordypningsstipend2. februar kl. 13.00

MARS

HVORSJANGERSØKNADSFRIST
FFUK – fond for utøvende kunstnereDiverse15. mars
Norsk KulturrådArrangørstøtte5. mars kl. 13:00
Norsk KulturrådBestillingsverk og produksjonsstøtte5. mars kl. 13:00
Norsk KulturrådMusiker og ensembler5. mars kl. 13:00
Det Norske KomponistfondKomponisthonorar2. mars kl. 13:00
STIKK – Music NorwayReisestøtte, utviklingsland1. mars
Musikkutstyrsordningen – MUOØvingslokaler, akustiske tiltak, musikkutstyr m.m.1. mars

APRIL

HVORSJANGERSØKNADSFRIST
Tono-stipendetProsjektstøtte 19. april kl. 16.00
TekstforfatterfondetTekster til bruk med musikk4. april
TrafoUnge 16 - 22 år - Kreative og kunstneriske prosjekter 1. april

MAI

HVORSJANGERSØKNADSFRIST
Nordisk KulturfondProsjektstøtte 2. mai

JUNI

HVORSJANGERSØKNADSFRIST
STIKK – Music NorwayReisestøtte, utviklingsland1. juni
TrafoUnge 16 - 22 år - Kreative og kunstneriske prosjekter 1. juni

AUGUST

HVORSJANGERSØKNADSFRIST
FFUK – fond for utøvende kunstnereDiverse15. august
TrafoUnge 16 - 22 år - Kreative og kunstneriske prosjekter 1. august

SEPTEMBER

HVORSJANGERSØKNADSFRIST
Nordisk kulturkontaktKunst- og kulturprogrammet18. august - 20. september
Norsk KulturrådDiverse5. september kl. 13.00
FFUK – fond for utøvende kunstnereDiverse26. september
STIKK – Music NorwayReisestøtte, utviklingsland1. september
Musikkutstyrsordningen – MUOØvingslokaler, akustiske tiltak, musikkutstyr m.m.1. september
Fond for Lyd og BildeProsjektstøtte + div5. september
Sparebankstiftelsen DNB Tiltak innen kunst, kultur, friluftsliv, idrett, naturkunnskap, nærmiljøaktiviteter og kulturminner1. september
Komponistenes VederlagsfondArbeidsstipend, reisestipend, utstyrsstøtte, fordypningsstipend2. september

OKTOBER

HVORSJANGERSØKNADSFRIST
Norsk kulturrådStatens kunstnerstipend17. oktober kl. 13:00
Nordisk KulturfondProsjektstøtte2. oktober
Det Norske KomponistfondKomponisthonorar2. oktober kl. 13:00
TrafoUnge 16 - 22 år - Kreative og kunstneriske prosjekter 1. oktober

NOVEMBER

HVORSJANGERSØKNADSFRIST
FFUK – fond for utøvende kunstnereDiverse7. november
TekstforfatterfondetTekster til bruk med musikk2. november

DESEMBER

HVORSJANGERSØKNADSFRIST
Norsk KulturrådProsjektstøtte 5. desember kl. 13.00
Norsk KulturrådArrangørstøtte5. desember kl. 13.00
STIKK – Music NorwayReisestøtte, utviklingsland1. desember
KOMP – Norsk MusikkrådKortere kurs, opplæringsprosjekter og kompetansehevende tiltakVarierer fra år til år
TrafoUnge 16 - 22 år - Kreative og kunstneriske prosjekter 1. desember
Troms FylkeskommuneFestivaler15. desember
KOMP-midler 2017Seminar15. desember