`

Trommekurs – DKS Sørum kommune

På skolene
DKS Sørum
Safaa Al-Saadi
Elevene får et kort kurs i trommespill og rytmer. Safaa Al-Saadi har med seg arabiske trommer rundt på skolene og lærer elevene noen enkle rytmer. Alle elevene får spille på sin egen tromme. Klassen deles inn i grupper på ca. 10 elever, som får undervisning i 30 min.

På trommekurs i Sørum kommune lærer barna grunnleggende rytmer, og alle blir kjent med hver sin egne tromme. I tillegg lære barna nye sanger både på norsk og arabisk.