`

The Global Trio

Trioen ble startet i 2015 og har et stort musikalsk spenn. Prosjektet ble startet med med Sankung

Jobarteh og Emilio Grueso. Sankung og Kay har også I mange år jobbet sammen i en større

konstellasjon, under navnet “The Culture Clash”.

 

Kay Irgens – Vokal/Gitar

Sankung Jobarteh – Gitar/Vokal/Kora

Emilio Grueso – Tangenter