`

Ellayali

Ellayali bygger broer mellom mennesker gjennom musikk. De er musikere fra ulike nasjoner og skaper en magisk atmosfære med en unik blanding av arabisk, kurdisk, balkan- og latin-musikk, norske folketoner, Grieg og Mozart.

Det at musikerne i Ellayali har så forskjellig bakgrunn, gjør dette konseptet helt unikt. Musikerne beriker og inspirerer med sin forskjellighet, samtidig som de kommuniserer på et felles språk gjennom musikk.