Naïd Mubalegh lærte å spille bambusfløyta bansuri i Portugal av den profesjonelle og anerkjente fløytisten Sunil Pariyar fra Nepal. Hun er fortrolig med den nepalske folketradisjonen, og har basisk kunnskap om indisk (hindustani) klassisk og semi-klassisk musikk, og om den afghanske (hazaragi) musikalske tradisjonen. Hun har også grunnleggende kunnskaper om den vestlige musikktradisjonen, som hun stundom studerer ved hjelp av trekkspill. Hun er bl. a. interessert i å utforske rikdommen og mulighetsrommet for samspill mellom bansuri og forskjellige instrumenter i ulike musikktradisjoner (både eldre og mer moderne/eksperimentelle).

Naïd Mubalegh

INSTRUMENTER

bambusfløyte (bansuri)

SJANGERE

nepalsk folkemusikk, indisk (hindustani) semi-klassisk/klassisk, afghansk (hazaragi) folkemusikk, verdensmusikk, eksperimentell musikk

OPPRINNELSESLAND

Frankrike/Afghanistan

BASERT HVOR I NORGE

Oslo

KONTAKTINFORMASJON

naid.mubalegh@gmail.com