Samspill er en interesseorganisasjon for profesjonelle, internasjonale utøvere, bosatt i Norge. Vårt formål er å fremme mangfoldet innen musikk- og beslektede uttrykk, og utøverne av disse.

Samspill tilbyr veiledning til våre medlemmer knyttet til karriereutvikling og profesjonalisering. Vi produserer konserter i samarbeid mellom våre medlemmer og arrangører både i Norge og internasjonalt. Vi fungerer som er et bindeledd mellom artister, arrangører, festivaler, organisasjoner og tilskuddsytere.

Verden i Norge – Et mangfoldig, inkluderende og likeverdig kulturliv i hele landet.

ADMINISTRASJONEN ER DELT INN I 1,5 ÅRSVERK:

– Daglig leder: 100% stilling
– Prosjektkoordinator: 50% stilling.

 

Siri Kvambe

Daglig leder

 

Karstein Grønnesby

Prosjektkoordinator

Stine Williamson Torbergsen Styreleder
Harpreet Bansal Nestleder Bellali Austria Styremedlem Hilde Bjørkum Styremedlem Phuong Tran Styremedlem Rodrigo Ghattas-Pérez Styremedlem Ane Carmen Roggen Vara Elvic Kongolo Vara

DRIFT- OG PRODUKSJONSTØTTE

Samspill har driftstilskudd fra Norsk kulturråd, på Post 74. Til all produksjon og øvrige prosjekter søker vi ulike tilskuddsordninger. De siste årene har vi mottatt støtte fra tilskuddsytere som: Norsk Kulturråd (arrangør- eller prosjektstøtte), Fond for lyd og bilde, Fond for utøvende kunstnere, KOMP, UDI, Stikk, Fritt Ord og MUO. Tilskuddene varierer fra år til år, utifra hvor mye vi søker, og hva vi mottar i støtte.

STRATEGI
Ved gjennomføring av tre strategiseminarer har vi utbedret rammeverket slik at vi nå har en treårig strategi- og handlingsplan 2019-2021. I administrasjonen har vi utviklet gode arbeidsrutiner med blant annet administrasjonsplan, produksjonsplan og kommunikasjonsplan.

LOKALER
I november 2019 flyttet organisasjonen fra Schous Kulturbryggeri til Filmens Hus i Dronningens gate 16. Her deler vi kontorfellesskap med Østnorsk jazzsenter.

ÅRSMELDING
Her kan du lese Samspills årsmelding for 2020.

VEDTEKTER
Samspills vedtekter

 

MANGFOLDSNETTVERKET
Nettverket har som formål å samle og utveksle kompetanse og erfaring. Involverte er: Union Scene, Interkultur Drammen, Transform, Trap, Mela, OWMF, Lørenskog Hus, Stoppested Verden, Cafeteatret, Kulturtanken/Rikskonsertene.

FRIBYORDNINGEN
Fribyordningen er for musikere i asyl med langvarig eller kortvarig residens-opphold i Norden. Andre involverte er Music Freedom Day, Freemuse, Safemuse og ICORN.

BALANSEKUNST
Balansekunst er et nettverk som jobber for å bedre mangfoldet i det norske kulturlivet, både på scenen, i publikum og blant arrangører.

MARKED FOR MUSIKK
Marked for Musikk er nasjonal visningsarena for konserter for barn og unge. Samspill har siden våren 2018 vært en del av programkomitéen. Markedet feiret 10-årsjubileum i 2019.

ARBEID MED MUSIKK OG FLYKTNINGER
Samspill har et stort nettverk av erfarne musikere med tverrkulturell bakgrunn som ønsker å bidra med sin kompetanse i flyktningestrømmen vi nå møter. Gjennom våre medlemmer kan vi formidle ressurspersoner og bidra til kompetanseutveksling med nyankomne barn, unge og familier. Mange av våre medlemmer har selv flyktningebakgrunn. Andre har erfaring fra andre kulturer og språk og alle utfordringene det fører med seg å etablere seg i et nytt land. Via Samspills nettverk kan vi bidra til å styrke kulturell og musikalsk diversitet i hele Norge.